De H lijn van de Kennemerduinen

Midden door de Kennemer duinen loopt een rechte lijn met 7 grenspalen. De eerste is wellicht een "recycle geval", want daar is BL ingebeiteld, wat in in deze buurt normaal duidt op een grenspaal op de grens van Bloemendaal. Die is echter 230 m verwijderd.
Onder het maaiveld is nog WB (Willem Borski?) ingebeiteld.

H1. De andere palen zijn originelen, met een ingebeitelde H en een volgnummer. Ze staan waar mogelijk op een duintop.

H2. De lijn loopt van "Manustuintje", naar de Drieduinenweg.

H3. Opmerkelijk is dat de kant met de H en het nummer bij alle palen naar het zuiden is gericht en dus in de grenslijn. Normaal bij grenspalen is dat de beschrifting het gebied inwijst; dus aangeeft aan welke kant van de paal het betreffende gebied begint.

H4

H5

H6, de laatste in de rij. Goed zichtbaar vanaf het pad. De andere palen staan in niet toegankelijk gebied.